Sản phẩm 

SÀI GÒN ME KONG CHỐNG BẠC MÀU
SÀI GÒN ME KONG CHỐNG BẠC MÀU

Canxi (Ca): 10%
Magie (Mg): 5%
Silic hữu hiệu (SiO2hh): 5%
Độ ẩm ( đối với dạng rắn): 4%

> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG
NPK 18-10-3+1Ca+1Mg+TE
SÀI GÒN ME KONG
NPK 18-10-3+1Ca+1Mg+TE

Đạm tổng số (Nts): 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%
Canxi (Ca): 1%
Magie (Mg): 1%
TE:
Sắt (Fe): 1.000ppm
Mangan (Mn): 300ppm
Độ ẩm: 5%

> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG 
NPK 18-3-30+1Ca+1Mg+TE
SÀI GÒN ME KONG
NPK 18-3-30+1Ca+1Mg+TE

Đạm tổng số (Nts): 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 30%
Canxi (Ca): 1%
Magie (Mg): 1%
TE:
Sắt (Fe): 1.000ppm
Mangan (Mn): 300ppm
Độ ẩm: 5%

> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG
CHELATE 02
SÀI GÒN ME KONG
CHELATE 02

Bo (B): 200ppm
Sắt (Fe): 1.500ppm
Kẽm (Zn): 50ppm
Mangan (Mn): 100ppm
Đồng (Cu): 50ppm
Coban (Co): 50ppm
Molipden (Mo): 50ppm
Tỷ trọng (đối với dạng keo sệt): 1.1

> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG
DƯỠNG CÂY
SÀI GÒN ME KONG
DƯỠNG CÂY

Bo (B): 400ppm
Sắt (Fe): 700ppm
Kẽm (Zn): 200ppm
Mangan (Mn): 600ppm
Đồng (Cu): 100ppm
Tỷ trọng (đối với dạng keo sệt): 1.1

> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG
NPK 10-3-30+1Ca+1Mg+TE
SÀI GÒN ME KONG
NPK 10-3-30+1Ca+1Mg+TE

Đạm tổng số (Nts): 10%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 30%
Canxi (Ca): 1%
Magie (Mg): 1%
TE:
Sắt (Fe): 1.000ppm
Mangan (Mn): 300ppm
Độ ẩm: 5%

> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG
NPK 15-15-15+SE
SÀI GÒN ME KONG
NPK 15-15-15+SE

Đạm tổng số (Nts): 15%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 15%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 15%
Silic hữu hiệu (SiO2hh): 1%
Canxi (Ca): 1%
Magie (Mg): 1%
Độ ẩm: 5%

> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG
NPK 25-15-3+1Ca+1Mg+TE
SÀI GÒN ME KONG
NPK 25-15-3+1Ca+1Mg+TE

Đạm tổng số (Nts): 25%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 15%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%
Canxi (Ca): 1%
Magie (Mg): 1%
TE:
Sắt (Fe): 1.000ppm
Mangan (Mn): 300ppm
Độ ẩm: 5%

> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG
NPK 20-9-9+SE
SÀI GÒN ME KONG
NPK 20-9-9+SE

Đạm tổng số (Nts): 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 9%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 9%
Silic hữu hiệu (SiO2hh): 1.5%
Canxi (Ca): 1%
Magie (Mg): 1%
Độ ẩm: 5%

> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG
DƯỠNG CÂY THANH LONG
SÀI GÒN ME KONG
DƯỠNG CÂY THANH LONG

Bo (B): 400ppm
Sắt (Fe): 700ppm
Kẽm (Zn): 200ppm
Mangan (Mn): 600ppm
Đồng (Cu): 100ppm
Tỷ trọng (đối với dạng keo sệt): 1.1

> Xem thêm


1900633949