SÀI GÒN ME KONG NPK 6 - 2 - 2 (DÙNG CHO CÂY ĂN TRÁI) 

Đạm tổng số (Nts): 6%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%
Lưu huỳnh (S): 500ppm
Magie (Mg): 500ppm
Sắt (Fe): 300ppm
Đồng (Cu): 300ppm
Kẽm (Zn): 300ppm
Mangan (Mn): 150ppm
Molipden (Mo): 50ppm
Tỷ trọng (đối với dạng keo sệt): 1.1
pHH2O: 5

- Tạo cứng lá, dầy và bóng
- Bổ sung rất hiệu quả nguyên tố vi lượng
- Giúp rễ hấp thu mạnh NPK
- Giúp cây khỏe hạn chế dịch bệnh
LOẠI CÂY TRỒNG LIỀU LƯỢNG CÁCH SỬ DỤNG
Cho các loại cây trồng

Pha 2 nắp (50ml)
cho bình 16 lít

Giai đoạn mới trồng:
- Phun hoặc tưới cho cây

Pha 3 nắp (75ml)
cho bình 16 lít

Giai đoạn tạo tán, phun khi đọt vừa nhú ra
Sau 1 tháng phun thêm 1 lần nữa

Pha 3 nắp (75ml)
cho bình 16 lít

Giai đoạn ra bông và nuôi trái
- Phun 10 ngày trước khi ra hoa
- Phun lần 2, khi trái được 3 - 4cm

Chú ý: Lắc đều trước khi sử dụng
KHÔNG PHUN LÚC TRỔ HOA - KHÔNG CẦN BÓN THÊM PHÂN KHÁC1900633949