Sản phẩm 

SÀI GÒN ME KONG - HỮU CƠ THIÊN NHIÊN 40
SÀI GÒN ME KONG - HỮU CƠ THIÊN NHIÊN 40
Chất hữu cơ: 40%

Axit humic: 11% (tính theo cacbon: 6,4%)
Độ ẩm: 30%
pHH2O: 5

Được bổ sung thêm các thành phần dinh dưỡng, trung vi lượng, axit amin từ đạm cá.
> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG NPK HỮU CƠ 7-7-7+9HC
SÀI GÒN ME KONG NPK HỮU CƠ 7-7-7+9HC
Chất hữu cơ: 9%
Độ ẩm: 10%
pHH2O: 5

Đạm tổng số (Nts): 7%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 7%

Được bổ sung thêm các thành phần dinh dưỡng, trung vi lượng, axit amin từ đạm cá.
> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG
HỮU CƠ 3-3-3
SÀI GÒN ME KONG
HỮU CƠ 3-3-3
Chất hữu cơ: 15%
Độ ẩm: 20%
pHH2O: 5

Đạm tổng số (Nts): 3%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%
> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG
HỮU CƠ 6-6-6 + 8HC
SÀI GÒN ME KONG
HỮU CƠ 6-6-6 + 8HC
Chất hữu cơ: 8%
Độ ẩm: 10%
pHH2O: 5

Đạm tổng số (Nts): 6%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 6%
> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG CHỐNG BẠC MÀU
SÀI GÒN ME KONG CHỐNG BẠC MÀU

Canxi (Ca): 10%
Magie (Mg): 5%
Silic hữu hiệu (SiO2hh): 5%
Độ ẩm ( đối với dạng rắn): 4%

> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG
NPK 18-10-3+1Ca+1Mg+TE
SÀI GÒN ME KONG
NPK 18-10-3+1Ca+1Mg+TE

Đạm tổng số (Nts): 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%
Canxi (Ca): 1%
Magie (Mg): 1%
TE:
Sắt (Fe): 1.000ppm
Mangan (Mn): 300ppm
Độ ẩm: 5%

> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG 
NPK 18-3-30+1Ca+1Mg+TE
SÀI GÒN ME KONG
NPK 18-3-30+1Ca+1Mg+TE

Đạm tổng số (Nts): 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 30%
Canxi (Ca): 1%
Magie (Mg): 1%
TE:
Sắt (Fe): 1.000ppm
Mangan (Mn): 300ppm
Độ ẩm: 5%

> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG
CHELATE 02
SÀI GÒN ME KONG
CHELATE 02

Bo (B): 200ppm
Sắt (Fe): 1.500ppm
Kẽm (Zn): 50ppm
Mangan (Mn): 100ppm
Đồng (Cu): 50ppm
Coban (Co): 50ppm
Molipden (Mo): 50ppm
Tỷ trọng (đối với dạng keo sệt): 1.1

> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG
DƯỠNG CÂY
SÀI GÒN ME KONG
DƯỠNG CÂY

Bo (B): 400ppm
Sắt (Fe): 700ppm
Kẽm (Zn): 200ppm
Mangan (Mn): 600ppm
Đồng (Cu): 100ppm
Tỷ trọng (đối với dạng keo sệt): 1.1

> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG
NPK 10-3-30+1Ca+1Mg+TE
SÀI GÒN ME KONG
NPK 10-3-30+1Ca+1Mg+TE

Đạm tổng số (Nts): 10%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 30%
Canxi (Ca): 1%
Magie (Mg): 1%
TE:
Sắt (Fe): 1.000ppm
Mangan (Mn): 300ppm
Độ ẩm: 5%

> Xem thêm


1900633949