Cây lúa 

SÀI GÒN ME KONG CHỐNG BẠC MÀU
SÀI GÒN ME KONG CHỐNG BẠC MÀU

Canxi (Ca): 10%
Magie (Mg): 5%
Silic hữu hiệu (SiO2hh): 5%
Độ ẩm ( đối với dạng rắn): 4%

> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG
NPK 18-10-3+1Ca+1Mg+TE
SÀI GÒN ME KONG
NPK 18-10-3+1Ca+1Mg+TE

Đạm tổng số (Nts): 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%
Canxi (Ca): 1%
Magie (Mg): 1%
TE:
Sắt (Fe): 1.000ppm
Mangan (Mn): 300ppm
Độ ẩm: 5%

> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG 
NPK 18-3-30+1Ca+1Mg+TE
SÀI GÒN ME KONG
NPK 18-3-30+1Ca+1Mg+TE

Đạm tổng số (Nts): 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 30%
Canxi (Ca): 1%
Magie (Mg): 1%
TE:
Sắt (Fe): 1.000ppm
Mangan (Mn): 300ppm
Độ ẩm: 5%

> Xem thêm


1900633949