Sản phẩm 

SÀI GÒN ME KONG - HỮU CƠ THIÊN NHIÊN 40
SÀI GÒN ME KONG - HỮU CƠ THIÊN NHIÊN 40
Chất hữu cơ: 40%

Axit humic: 11% (tính theo cacbon: 6,4%)
Độ ẩm: 30%
pHH2O: 5

Được bổ sung thêm các thành phần dinh dưỡng, trung vi lượng, axit amin từ đạm cá.
> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG NPK HỮU CƠ 7-7-7+9HC
SÀI GÒN ME KONG NPK HỮU CƠ 7-7-7+9HC
Chất hữu cơ: 9%
Độ ẩm: 10%
pHH2O: 5

Đạm tổng số (Nts): 7%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 7%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 7%

Được bổ sung thêm các thành phần dinh dưỡng, trung vi lượng, axit amin từ đạm cá.
> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG
HỮU CƠ 3-3-3
SÀI GÒN ME KONG
HỮU CƠ 3-3-3
Chất hữu cơ: 15%
Độ ẩm: 20%
pHH2O: 5

Đạm tổng số (Nts): 3%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%
> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG
HỮU CƠ 6-6-6 + 8HC
SÀI GÒN ME KONG
HỮU CƠ 6-6-6 + 8HC
Chất hữu cơ: 8%
Độ ẩm: 10%
pHH2O: 5

Đạm tổng số (Nts): 6%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 6%
> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG HỮU CƠ 35
SÀI GÒN ME KONG HỮU CƠ 35

Chất hữu cơ: 35%
Tỷ lệ C/N: 12
Độ ẩm: 30%
pHH2O: 5

> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG HỮU CƠ 20
SÀI GÒN ME KONG HỮU CƠ 20

Chất hữu cơ: 20%
Tỷ lệ C/N: 12
Độ ẩm: 30%
pHH2O: 5

> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG VÔI SỮA
SÀI GÒN ME KONG VÔI SỮA

Bo (B): 1.500ppm
Sắt (Fe): 250ppm
Mangan (Mn): 250ppm
Kẽm (Zn): 50ppm
Tỷ trọng (đối với dạng keo sệt): 1.1

> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG
NPK 6 - 2 - 2 (DÙNG CHO CÂY LÚA)
SÀI GÒN ME KONG
NPK 6 - 2 - 2 (DÙNG CHO CÂY LÚA)

Đạm tổng số (Nts): 6%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%
Lưu huỳnh (S): 500ppm
Magie (Mg): 500ppm
Sắt (Fe): 300ppm
Đồng (Cu): 300ppm
Kẽm (Zn): 300ppm
Mangan (Mn): 150ppm
Molipden (Mo): 50ppm
Tỷ trọng (đối với dạng keo sệt): 1.1
pHH2O: 5

> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG
NPK 6 - 2 - 2 (DÙNG CHO CÂY ĂN TRÁI)
SÀI GÒN ME KONG
NPK 6 - 2 - 2 (DÙNG CHO CÂY ĂN TRÁI)

Đạm tổng số (Nts): 6%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%
Lưu huỳnh (S): 500ppm
Magie (Mg): 500ppm
Sắt (Fe): 300ppm
Đồng (Cu): 300ppm
Kẽm (Zn): 300ppm
Mangan (Mn): 150ppm
Molipden (Mo): 50ppm
Tỷ trọng (đối với dạng keo sệt): 1.1
pHH2O: 5

> Xem thêm


1900633949