Phân bón lá 

SÀI GÒN ME KONG VÔI SỮA
SÀI GÒN ME KONG VÔI SỮA

Bo (B): 1.500ppm
Sắt (Fe): 250ppm
Mangan (Mn): 250ppm
Kẽm (Zn): 50ppm
Tỷ trọng (đối với dạng keo sệt): 1.1

> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG
NPK 6 - 2 - 2 (DÙNG CHO CÂY LÚA)
SÀI GÒN ME KONG
NPK 6 - 2 - 2 (DÙNG CHO CÂY LÚA)

Đạm tổng số (Nts): 6%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%
Lưu huỳnh (S): 500ppm
Magie (Mg): 500ppm
Sắt (Fe): 300ppm
Đồng (Cu): 300ppm
Kẽm (Zn): 300ppm
Mangan (Mn): 150ppm
Molipden (Mo): 50ppm
Tỷ trọng (đối với dạng keo sệt): 1.1
pHH2O: 5

> Xem thêm
SÀI GÒN ME KONG
NPK 6 - 2 - 2 (DÙNG CHO CÂY ĂN TRÁI)
SÀI GÒN ME KONG
NPK 6 - 2 - 2 (DÙNG CHO CÂY ĂN TRÁI)

Đạm tổng số (Nts): 6%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%
Lưu huỳnh (S): 500ppm
Magie (Mg): 500ppm
Sắt (Fe): 300ppm
Đồng (Cu): 300ppm
Kẽm (Zn): 300ppm
Mangan (Mn): 150ppm
Molipden (Mo): 50ppm
Tỷ trọng (đối với dạng keo sệt): 1.1
pHH2O: 5

> Xem thêm


1900633949