SÀI GÒN ME KONG NPK 18-3-30+1Ca+1Mg+TE 

Đạm tổng số (Nts): 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 30%
Canxi (Ca): 1%
Magie (Mg): 1%
TE:
Sắt (Fe): 1.000ppm
Mangan (Mn): 300ppm
Độ ẩm: 5%

- Thoát đòng nhanh
- Giữ xanh lá đòng
- Hạt vàng sáng, chắc tới cậy
- Hạn chế sâu bệnh
- Chống đổ ngã
LOẠI CÂY TRỒNG LIỀU LƯỢNG CÁCH SỬ DỤNG
Cây lúa

20kg/ 1.000m2/ vụ

Bón vào giai đoạn đón đòng 38 - 40 ngày sau khi sạ


1900633949