SÀI GÒN ME KONG CHELATE 02 

Bo (B): 200ppm
Sắt (Fe): 1.500ppm
Kẽm (Zn): 50ppm
Mangan (Mn): 100ppm
Đồng (Cu): 50ppm
Coban (Co): 50ppm
Molipden (Mo): 50ppm
Tỷ trọng (đối với dạng keo sệt): 1.1

- Giữ bền cấu trúc đất, tạo xốp đất
- Chống lèn mặt đất
- Tăng tính đề kháng cho cây trồng
- Kích thích ra rễ
LOẠI CÂY TRỒNG LIỀU LƯỢNG CÁCH SỬ DỤNG
Sầu riêng, nhãn, vú sữa,...

1 lít/ 100 lít nước,
tưới cho 5 - 10 gốc

10 - 15 ngày/ lần
Cây có múi và các loại cây ăn trái khác

1 lít/ 100 lít nước,
tưới cho 10 - 20 gốc

Rau màu

1 lít/ 200 lít nước,
tưới cho 200 - 500m2

Trước khi gieo sạ


1900633949