SÀI GÒN ME KONG CHELATE 02 (DÙNG CHO THANH LONG) 

Bo (B): 200ppm
Sắt (Fe): 1.500ppm
Kẽm (Zn): 50ppm
Mangan (Mn): 100ppm
Đồng (Cu): 50ppm
Coban (Co): 50ppm
Molipden (Mo): 50ppm
Tỷ trọng (đối với dạng keo sệt): 1.1

- Giữ bền cấu trúc đất, tạo xốp đất
- Chống lèn mặt đất
- Tăng tính đề kháng cho cây trồng
- Kích thích ra rễ
LOẠI CÂY TRỒNG LIỀU LƯỢNG CÁCH SỬ DỤNG
Cây thanh long

1 lít/ 100 lít nước,
tưới cho 20 - 30 gốc

10 - 15 ngày/ lần

CHELATE = KHOÁNG + HỮU CƠ1900633949