SÀI GÒN ME KONG DƯỠNG CÂY 

Bo (B): 400ppm
Sắt (Fe): 700ppm
Kẽm (Zn): 200ppm
Mangan (Mn): 600ppm
Đồng (Cu): 100ppm
Tỷ trọng (đối với dạng keo sệt): 1.1

- Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cây trồng
- Đâm tượt, vượt bông
- Tăng chất lượng trái
LOẠI CÂY TRỒNG LIỀU LƯỢNG CÁCH SỬ DỤNG
Sầu riêng, nhãn, vú sữa,...

1 lít/ 150 lít nước,
tưới cho 8 - 10 gốc

15 - 20 ngày/ lần
Cây có múi và các loại cây ăn trái khác

1 lít/ 150 lít nước,
tưới cho 15 - 25 gốc

Rau màu

1 lít/ 200 - 250 lít nước,
tưới cho 200 - 500m2

5 - 7 ngày/ lần


1900633949