SÀI GÒN ME KONG DƯỠNG CÂY THANH LONG 

Bo (B): 400ppm
Sắt (Fe): 700ppm
Kẽm (Zn): 200ppm
Mangan (Mn): 600ppm
Đồng (Cu): 100ppm
Tỷ trọng (đối với dạng keo sệt): 1.1

- Cung cấp đầy đủ các chất dinh dưỡng cho cây trồng
- Đâm tượt, vượt bông
- Tăng chất lượng trái
- Chống sụp dây, xuống tai
LOẠI CÂY TRỒNG LIỀU LƯỢNG CÁCH SỬ DỤNG
Cây thanh long

1 lít/ 150 lít nước,
tưới cho 25 - 35 gốc

15 - 20 ngày/ lần


1900633949