SÀI GÒN ME KONG HỮU CƠ 6-6-6 + 8HC 

Chất hữu cơ: 8%
Độ ẩm: 10%
pHH2O: 5

Đạm tổng số (Nts): 6%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 6%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 6%
- Chống lèn mặt đất.
- Lá dầy, bóng mượt.
- Hạn chế thất thoát phân.
- Tăng phát triển bộ trễ, Cây hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn
LOẠI CÂY TRỒNG LIỀU LƯỢNG CÁCH SỬ DỤNG
Cây ăn trái 1-1,5Kg/gốc - Bón khi tạo cơi đọt
- Khi bắt đầu nuôi trái

- Trộn đều vào đất khi bắt đầu trồng cây mới
Lúa  10Kg/1.000m2  - Bón lót lúc trục đất
- Bón nuôi đòng
Cây công nghiệp 0.1 - 1Kg /gốc - Bón sau khi thu hoạch
Rau màu 0.5Kg/ 1m2 - Trộn đều vào đất trước khi trồng


1900633949