SÀI GÒN ME KONG NPK 10-3-30+1Ca+1Mg+TE 

Đạm tổng số (Nts): 10%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 3%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 30%
Canxi (Ca): 1%
Magie (Mg): 1%
TE:
Sắt (Fe): 1.000ppm
Mangan (Mn): 300ppm
Độ ẩm: 5%

- Nuôi trái trước khi thu hoạch
- Nâng cao chất lượng trái, chống sượng
- Tăng trọng lượng trái
LOẠI CÂY TRỒNG LIỀU LƯỢNG CÁCH SỬ DỤNG
Cây ăn trái 200-400g/gốc Bón vào giai đoạn trước khi thu hoạch 20 ngày, bón cách gốc ít nhất 0.5m, rải đều quanh tán cây (tùy theo cây nhỏ hay lớn)
Cây công nghiệp 500-600Kg/ha Bón vào giai đoạn lấy mủ hoặc trái to, rải đều quanh tán cây


1900633949