SÀI GÒN ME KONG NPK 15-15-15+SE 

Đạm tổng số (Nts): 15%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 15%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 15%
Silic hữu hiệu (SiO2hh): 1%
Canxi (Ca): 1%
Magie (Mg): 1%
Độ ẩm: 5%

- Giúp cây hấp thu nhanh và hiệu quả dinh dưỡng
- Cung cấp đầy đủ trung vi lượng, đặc biệt là Ca và Mg
- Tăng sự phát triển của nụ hoa
- Nuôi trái, mượt lá
- Nâng cao chất lượng trái, chống sượng
LOẠI CÂY TRỒNG LIỀU LƯỢNG CÁCH SỬ DỤNG
Cây ăn trái 100-400g/gốc Bón vào giai đoạn cây con, trổ bông trước và sau thu hoạch
Cây công nghiệp 500-550Kg/ha Bón khi bắt đầu lấy mủ hoặc nuôi trái đến khi thu hoạch
Rau màu 10 - 15Kg/1.000m2 7 - 10 ngày/lần


1900633949