SÀI GÒN ME KONG NPK 18-10-3+1Ca+1Mg+TE 

Đạm tổng số (Nts): 18%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 10%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%
Canxi (Ca): 1%
Magie (Mg): 1%
TE:
Sắt (Fe): 1.000ppm
Mangan (Mn): 300ppm
Độ ẩm: 5%

- Rễ phát triển mạnh
- Gia tăng chồi hữu hiệu
- Lá có màu xanh nhạt
- Hạn chế sâu bệnh
- Chống đổ ngã
LOẠI CÂY TRỒNG LIỀU LƯỢNG CÁCH SỬ DỤNG
Cây lúa

12kg/ 1.000m2/ vụ

Bón 10 ngày sau khi sạ

18kg/ 1.000m2/ vụ

Bón 18 - 20 ngày sau khi sạ


1900633949