SÀI GÒN ME KONG NPK 20-9-9+SE 

Đạm tổng số (Nts): 20%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 9%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 9%
Silic hữu hiệu (SiO2hh): 1.5%
Canxi (Ca): 1%
Magie (Mg): 1%
Độ ẩm: 5%

- Giúp cây hấp thu nhanh và hiệu quả dinh dưỡng.
- Cung cấp đầy đủ trung vi lượng, đặc biệt là Ca và Mg.
- Tăng sự phát triển của nụ hoa.
- Nuôi trái, mượt lá.
- Giúp trái lớn nhanh, hạn chế rụng trái non.
LOẠI CÂY TRỒNG LIỀU LƯỢNG CÁCH SỬ DỤNG
Cây ăn trái 100-400g/gốc Bón vào giai đoạn cây rụng lá đài và giai đoạn cây vừa xổ nhụy
Cây công nghiệp 500-550Kg/ha Bón khi bắt đầu lấy mủ hoặc nuôi trái đến khi thu hoạch
Rau màu 10 - 15Kg/1.000m2 7 - 10 ngày/lần


1900633949