SÀI GÒN ME KONG NPK 25-15-3+1Ca+1Mg+TE 

Đạm tổng số (Nts): 25%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 15%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 3%
Canxi (Ca): 1%
Magie (Mg): 1%
TE:
Sắt (Fe): 1.000ppm
Mangan (Mn): 300ppm
Độ ẩm: 5%

- Hỗn hơp NPK phù hợp cho giai đoạn tạo tán và tạo cơi đọt.
- Đọt ra mạnh, mượt lá.
- Cung cấp Ca, Mg cần thiết cho suốt vụ của cây trồng.
LOẠI CÂY TRỒNG LIỀU LƯỢNG CÁCH SỬ DỤNG
Cây ăn trái 200-500g/gốc 20-25 ngày/lần
bón vào thời gian tạo cơi đọt
Cây công nghiệp 200-400Kg/ha 20-25 ngày/lần
Cây lương thực và rau màu 35 - 45Kg/1.000m2 - Bón thúc đợt 1: 15-20Kg/1.000m2
- Bón thúc đợt 2: 20-25Kg/1.000m2


1900633949