SÀI GÒN ME KONG NPK 6 - 2 - 2 (DÙNG CHO CÂY LÚA) 

Đạm tổng số (Nts): 6%
Lân hữu hiệu (P2O5hh): 2%
Kali hữu hiệu (K2Ohh): 2%
Lưu huỳnh (S): 500ppm
Magie (Mg): 500ppm
Sắt (Fe): 300ppm
Đồng (Cu): 300ppm
Kẽm (Zn): 300ppm
Mangan (Mn): 150ppm
Molipden (Mo): 50ppm
Tỷ trọng (đối với dạng keo sệt): 1.1
pHH2O: 5

- Cứng cây, chống đổ ngã, mượt lá
- Cây vượt nhanh hạn chế chết cây nơi trũng trên ruộng
- Đẻ nhánh mạnh
- Đòng khỏe trổ hàng loạt
- Lúa vào hạt tốt
- Tạo rễ mới nhanh, nhiều
RẤT TỐT ĐỀ NGÂM GIỐNG
LOẠI CÂY TRỒNG LIỀU LƯỢNG CÁCH SỬ DỤNG
Cây lúa

Pha 2 nắp (50ml)
cho bình 16 lít

Phun vào thời điểm sau khi sạ
Phun trước khi lúa đẻ nhánh
Phun vào thời điểm 5 ngày trước khi có đòng
Phun khi lúa bắt đầu ngậm sữa

Chú ý: Lắc đều trước khi sử dụng
KHÔNG PHUN LÚC TRỔ HOA - KHÔNG CẦN BÓN THÊM PHÂN KHÁC1900633949